Za razvoj otoka 128 milijuna eura bespovratnih sredstava

Kontaktirajte Signum savjetovanje i besplatno saznajte udovoljava li Vaša tvrtka, ustanova ili jedinica lokalne i regionalne samouprave uvjetima prijave na poziv za bespovratna sredstva u svrhu ulaganja u poslovnu i javnu infrastrukturu na otocima.

Poziv je dio Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. čije rokove definira Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. 

Podrška Signum savjetovanja se bazira na principu “ključ u ruke” po kojem angažman plaćate tek po uspješnoj realizaciji, odnosno odobrenju sredstava.

Osnovna svrha

Primarni cilj integriranog pristupa je pratiti teritorijalnu strategiju pojedinih županija i na otocima stvarati povoljne uvjete za poduzetnike ulaganjem u poslovnu infrastrukturu i usluge te kreirati društvene sadržaje kroz ulaganja u društven sadržaj.

Razvojne potrebe

Neke od razvojnih potreba za korištenje bespovratnih sredstava za unaprijeđenje infrastrukure na otocima uključuju usporavanje negativnih demografskih procesa, očuvanje okoliša, samodostatnost u opskrbi energijom, prevencija utjecaja prirodnih nepogoda, poboljšanje prometne pristupačnosti, očuvanje autentičnosti običaja i cjelovitosti jedinstvenih otočnih lokaliteta i unapređenje zdravstvene zaštite.

Programska područja

Razvojne domene ukuljučuju 17 programskih područja: 1. demografsku obnovu, 2. zdravstvenu zaštitu i razvoj telemedicine, 3. predškolski odgoj, osnovno i srednjoškolsko obrazovanje i znanost, 4. socijalnu skrb, 5. razvoj civilnog društva, 6. stambeno zbrinjavanje, 7. gospodarski razvoj i poduzetništvo, 8. poljoprivredu, ribarstvo i lovstvo, 9. turizam, 10. prometno povezivanje (pomorski, cestovni i zračni prijevoz), 11. vodoopskrbu i odvodnju, 12. gospodarenje otpadom, 13. zaštitu prirode i okoliša, 14. čistu energiju, energetiku, obnovljive izvore energije, ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama, 15. zaštitu i korištenje malih povremeno nastanjenih i nenastanjenih otoka i otočića, 16. kulturu i očuvanje kulturne baštine i 17. elektroničke komunikacijske mreže velikog kapaciteta

Kriteriji prijave

Za program unaprijeđenja poslovne i javne infrastrusture na otocima mogu se prijaviti:

  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave – JLP(R)S
  • Javne tvrtke
  • Ustanove

Potpora u sklopu poziva je 85% (indikativni intenzitet potpore)

Prihvatljive aktivnosti

  • Priprema projektne i tehničke dokumentacije;
  • Izvođenje građevinskih i hortikularnih radova
  • Izgradnja i obnova poslovnih zona
  • Radovi na javno-društvenoj infrastrukturi u vidu novogradnje ili obnove za prostore javnog okupljanja, zadržavanja i boravka (sportsko-rekreativna infrastruktura)
  • Radovi na infrastrukturi za pružatelje socijalnih usluga u vidu obnove i opremanja
  • Edukativne, promotivne i informativne aktivnosti

Rokovi

Očekivan početak poziva: 15.09.2023.

Očekivan završetak poziva: 15.09.2025.

Vaš idući korak

Kontaktirajte Signum savjetovanje već danas na info@signum-savjetovanje.com  i/ili 091 2849 003 i besplatno saznajte zadovoljavate li uvjete prijave na poziv za bespovratna sredstva u svrhu ulaganja u poslovnu i javnu infrastrukturu na otocima. Ukoliko zadovoljavate, provest ćemo Vas kroz složen proces prijave.

Nazovite odmah za sva pitanja!

Pošaljite upit:


Share This