Opći uvjeti poslovanja

Predmet poslovanja i opći uvjeti

Ovim dokumentom uređuju se odnosi između gore navedene, SIGNUMŠPED d.o.o. (Signum Savjetovanje brend) kompanije te Poduzetnikom koji s SS (dalje: Signum Savjetovanje) stupa u poslovni odnos. SS nudi usluge poslovnog, pravnog i financijskog savjetovanja, kreditiranja, izrade projekata, sastavljanja izvješća, priprema financijskih tablica itd. Pri definiranju partnerskog odnosa, SS i Poduzetnik s kojim stupa u poslovni odnos, definirati će sve poslovne procese, rokove i detalje, te isto uključiti i potvrdiit ugovorom ili poslovnim dokumentom.
Svi ugovori se sklapaju u dva primjerka, za svaku stranu po jedan primjerak.
Ugovor sadržava sve potrebne i relevantne informacije poput cijene, rokova, detalja, odgovornosti itd.
Sve informacije razmijenjene tijekom poslovnog odnosa su strogo povjereljive.
Svi eventualni sporovi koji nastanu, nastojati će se riješiti mirnim putem te u slučaju nemogućnosti, nadležan je Sud u Zagrebu.

Sandra Batarelo,

Signum Savjetovanje / SIGNUM SAVJETOVANJE d.o.o.