Izrada investicijskih studija i poslovnih planova

Signum Savjetovanje izrađuje poslovne planove koji obuhvaćaju kompletnu analizu potrebnih ulaganja u posao i budućih rezultata poslovanja. Plan obuhvaća opis poslovanja, kao i svih potrebnih resursa za realizaciju projekta te projekciju poslovanja u budućnosti. U praksi poslovne planove izrađujemo za projekte vrijednosti manje od 200.000 kuna dok investicijske studije i projekte izrađujemo za veće projekte iznosa iznad 200.000 kuna, neovisno da li se radi o novim projektima ili pak ulaganjima u postojeće poslovanje. Uz spomenute planove i investicijske studije, pripremamo i studije predizvodljivosti i izvodljivosti projekata.

Investicijski planovi i poslovne studije nužni su za ostvarivanje kako bankovnih kredita, tako i bespovratnih sredstava iz EU, nacionalnih, županijskih i gradskih fondova i mjera. Nužno je da spomenuti planovi i studije budu pripremljeni temeljito, precizno i strukturirano, a sve s ciljem uspješne aplikacije na kredite i mjere. Priprema poslovnog plana i studije ovisi koja je njegova svrha i namjena.  Svi podaci i informacije moraju biti točne i provjerene. Isti obično sadržava veliki broj poglavlja, s procjenom budućeg poslovanja te detaljnom analitikom i financijskim aspektom poslovanja. Uobičajeno su četiri osnovna djela poslovnog plana, i to: 1) informacije o samom projektu i/ili poslovnoj ideji ( sve relevantne informacije, podaci i opisi), 2) tržišna isplativost 3) financijska analiza projekta 4) zaključak

Priprema poslovnih planova i investicijskih studija nimalo je lak posao. Uobičajeno ih pišu i pripremaju poslovni i financijski stručnjaci, respektabilnog znanja i iskustva, a sve kako bi osigurali potrebna financijska sredstva za nastavak poslovne ideje ili projekta. 

Obratite nam se s povjerenjem za pripremu i izradu poslovnog plana ili investicijske studije, a sve kako bi osigurali provedbu vašeg projekta i daljnji rast i razvoj.

Zanima Vas Izrada investicijskih studija i poslovnih planova? javite nam se s povjerenjem!