Tri ključna elementa financijske održivosti

Dobar proizvod i usluga su preduvjet, ali ne i garancija poduzetničkog uspjeha.  Kreiranje ideje, izvrsnost i pokretačka snaga su faktori koji diferenciraju poduzetnike, no za financijsku stabilnost je iznimno važno voditi računa o tri ključna elementa: knjigovodstvu, bruto bilanci i naplati potraživanja. To se posebno odnosi na srednje i manje poduzetnike. Financijska stabilnost jedan je od ključnih preduvjeta održivog poduzeća, a očituje se u nesmetanom funkcioniranju svih segmenata financijskog sustava.

Klizna područja za poduzetnike najčešće nisu vezana uz core-business, odnosno kvalitetu usluge ili proizvoda.  Problemi se najčešće pojavljuju u području tzv. “front” i “back” endu poslovanja poput loše prodaje radi kojeg stagnira baza klijenata (front-end), ali i financijsko-organizacijskih čimbenika (back-end).  Vlasnici tvrtki nemoraju sami biti vrsni financijski stručnjaci, no s obzirom na njihovu odgovornost za sveobuhvatan poslovni ciklus, nužno je obratiti pažnju na ova tri ključna faktora.

Svako poduzeće mora voditi evidenciju o svojim prihodima i rashodima, informacijama vrijednim za donošenje odluka o budućnosti tvrtke. Upravo tome služi knjigovodstvo koje u svojoj srži označava proces evidentiranja financijskih transakcija i poslovnih detalja u glavnoj knjizi.

Osigurati dobro vođenje knjigovodstva

Prema točnoj definiciji ono je “…organiziran sustav koji, na temelju valjanih isprava, prati financijske tijekove i gospodarske proces, te vremenskim slijedom bilježi nastale poslovne promjene na imovini, obvezama, kapitalu, prihodima, rashodima i financijskom rezultatu.”

Zakonom propisane obaveze prema poslovnim partnerima i državnim institucijama moraju biti ispoštivane kad su u pitanju financijski tokovi i poslovne promjene u imovini, obavezama, kapitalu i rashodima, a koje ste dužni prijaviti. Vlasnici često nemaju vremena baviti se zahtjevnim i čestim izmjenama zakona i propisa. 

Knjigovodstveni servis osim što organizira poslovanje i poboljšava komunikaciju sa svim važnim državnim tijelima (trgovački sud, FINA, porezna uprava), često štedi novac te spriječava nepotrebno rasipavanje ostvarenog kapitala.  

Ukratko, knjigovodstvo prati sve financijske transakcije koje obavlja neka tvrtka te priprema i podnosi porezne prijave te je odgovorno za osiguranje kvalitetnih financijskih aspekata poslovanja.

Redovito praćenje bruto bilance

Bruto bilanca je izvještaj koji se sastavlja korištenjem podataka iz Glavne knjige koja evidentira financijske podatke za svakodnevne transakcije tvrtke i evidentira stavke zaduženja i kredita prema konceptu računovodstva s dvostrukim knjiženjem. 

Čitanje financijskih izvještaja te obraćanje pažnje na izvještaje bruto bilance ključ su za donošenje odluke o isplativosti određenog ulaganja. Stanje dugovanja i potraživanja u svakom trenutku je od neophodne važnosti. 

U pravilu, bruto bilance se izrađuju na mjesečnoj bazi te iskazuju pregled prometa uz početno i završno stanje po svim knjigovodstvenim računima u određenom razdoblju. Bruto bilanca nikad nije ista te se sa svakim danom se mijenja, ovisno o proknjiženim dokumentima.

Bruto bilanca je 2 u 1 verzija financijskih podataka koja ima elemente bilance i računa dobiti i gubitka, te po grupiranim skupinama prikazuje sve važne događaje u određenom poduzeću u promatranom periodu, poput stanja na žiro računu, potraživanju prema kupcima, dugovanju prema dobavljačima i zaposlenicima te dugovanja državi. 

Svrha razumijevanje bruto bilance je moći ustanoviti postoji li osnova za ostvarenje dobiti, odnosno je li vrijednost imovine veća od obaveza i koliko je raspoloživo sredstava nakon podmirenja istih. 

Pravilno upravljanje naplatom potraživanja

Proces upravljanja potraživanjima možemo podijeliti u dvije faze: 

  • Optimizacija razine potraživanja – pitanje kako uspostaviti optimalnu politiku odgode plaćanja kupaca 
  • Proces naplate – pitanje kako najučinkovitije provoditi naplatu potraživanja bez rizika od gubitka kupca

Većina poduzetnika u Hrvatskoj navodi kako je naplata potraživanja jedan od ključnih problema tekućeg poslovanja i jedan od najvećih faktora ograničavanja rasta u RH. Uzroci toga su s jedne strane ekonomske prirode od kojih se ističe niska profitabilnost većine poslovnih subjekata. S druge strane nalaze se ljudski uzroci koji upućuju na loš management u tvrtkama,  nepromišljeno širenje poslovanja i slično.

Razrada slike idealnog kupca pravilno usmjerava marketinške i prodajne napore poduzetnika u izgradnji poslovnih odnosa sa pravim klijentima, odnosno onima koji vrednuju proizvod ili uslugu, te plaćaju u roku.  To podrazumijeva i postupak profiliranja, odnosno posezanje za alatima poput provjere boniteta, skupom svojstava kojima se prosuđuje kvaliteta poslovanja poduzeća (vrijednost, poslovna i kreditna sposobnost). Idealni klijenti, iako ne i najzastupljeniji po brojnosti, trebali bi biti najzastupljeniji po ostvarenju prihoda. Uvjetovanje instrumenata plaćanja poput zadužnice ima učinak pravomoćnog rješenja o ovrsi. U slučaju nemogućnosti naplate moguće je zaplijeniti sredstva s računa dužnika i prenijeti ih na svoj račun.

Kao alternativno rješenje za najteže slučajeve, postoji opcija usluga agencija za naplatu potraživanja. 

Agencije za naplatu potraživanja bave se djelatnošću upravljanja potraživanjima u skladu sa svim zakonima i propisima RH, te zahtjevima europske regulative. Također, preuzimaju dug temeljem Zakona o obveznim odnosima, provjeravaju identitet temeljem informacija u ugovoru koji je dužnik potpisao s vjerovnikom te nastoje stupiti u kontakt s dužnikom kako bi dogovorile model rješavanja dugovanja.

Za dodatne informacije o poslovnom savjetovanju o svim fazama poslovanja Vaše tvrke,  kontaktirajte Signum Savjetovanje savjetnike koji će Vam pružiti sve informacije.

Stojimo vam na raspolaganju na info@signum-savjetovanje.com i/ili 091 2849 003.

Nazovite odmah za sva pitanja!

Pošaljite upit:


Share This