Programi za industrijsku tranziciju Hrvatske

Besplatno se konzultirajte sa Signum savjetovanjem te saznajte je li djelatnost Vaše tvrtke dio prioritetnih niša u regionalnim lanacima vrijednosti (RLV) koje imaju pristup bespovratnim sredstvima za projekte u sklopu Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027.  Javni pozivi za dodjelu sredstava će biti objavljeni do kraja 2022. godine.

Neki od RLV obuhvaćenih industrija uključuju digitalnu poljoprivredu, proizvode dvojne namjene, IT rješenja za industriju 4.0, AutoCOM i pametnu mobilnost, zeleni, aktivni, ruralni i zdravstveni turizam, rješenja IKT i metaloprerađivačkog sektora za šumarstvo, komponente za proizvodnju vozila, zelenu i modernu gradnju, inteligentni transportni sustav (ITS) te brojne druge.

Strateški okvir za regionalni razvoj

Osnovna ideja industrijske tranzicije EU je potaknuti strukturne promjene kroz vertikalnu logiku intervencija u cilju modernizacije, diversifikacije, tranzicije ili uvođenja radikalnih promjena u regionalna gospodarstva. 

„Europa uravnoteženog razvoja” je koncept EU Teritorijalne agende do 2030. koja u fokus stavlja jedinstvene potencijale teritorija, pripadajuća geografska obilježja i teritorijalni kapital koji su temelj integriranom pristupu „place-based” ulaganja.  

Industrijskom tranzicijom cilja se uravnotežen regionalni razvoj i jačanje regionalne konkurentnosti kroz poboljšanje produktivnosti modernom industrijalizacijom tri NUTS 2 regije (Nomenclature of Territorial Units for Statistics – Nacionalna klasifikacija statističkih regija) regije: Panonske, Jadranske i Sjeverne Hrvatske.

Specifični ciljevi ulaganja

  • Podrška zelenoj i digitalnoj tranziciji regionalnih gospodarstava
  • Poticaj integraciji novih proizvoda i usluga u okviru regionalnih lanaca vrijednosti
  • Razvoj tehnologija koje troše manje energije, smanjuju otpad i izbjegavaju zagađenje
  • Ulaganje u ljudski kapital i razvoj smart vještina za održivi, inovativni i otporan razvoj regija

Kako se definiraju regionalni lanci vrijednosti?

  • Mjere se dostupni resursi i potencijal za njihovo korištenje, identificiraju se konkurentne prednosti svake regije i teži pametnoj specijalizaciji djelatnosti
  • Biraju se prioritetne niše za koje je procijenjeno da mogu ostvariti najveću dodanu vrijednost, te samim time u najvećoj mjeri pridonijeti povećanju regionalne konkurentnosti.

Vaši idući koraci

Kontaktirajte Signum savjetovanje već danas na info@signum-savjetovanje.com  i/ili 091 2849 003 i provest ćemo Vas kroz sistematičan proces prijave Vašeg projekta poput upoznajte s novostima i potrebnom dokumentacijom.

Nazovite odmah za sva pitanja!

Pošaljite upit:


Share This