Poticaji za održivi razvoj akvakulture

Konzultirajte Signum savjetovanje i uskladite Vašu proizvodnju s kriterijima po kojima možete ostvariti poticaje za djelatnosti poput uzgoja školjaka, slatkovodne ribe, bijele ribe ili tune

Kategorije mjera i poticaja za održivi razvoj akvakulture temelje se na nacionalnoj strategiji Republike Hrvatske za razdoblje 2020. -2030. s ciljem ostvarenja veće i kvalitetnije proizvodnje po konkurentnim cijenama uz održivo upravljanje prirodnim resursima u promjenjivim klimatskim uvjetima.  Krajnji cilje je unaprjeđenje kvalitete života i povećana zaposlenosti u ruralnim područjima. 

Poljoprivredno-prehrambeni i sektor akvakulture prolaze kroz transformaciju u kojoj je glavni izazov moderne današnjice stvaranje proizvoda dodatne vrijednosti uz pomoć tehnoloških inovacija, što je preduvjet proizvodnoj konkurentnosti, a time i boljoj zapošljivosti.  Paralelni izazovi koji stvaraju pritisak na produktivni potencijal uključuju klimatske promjene i druge nepredviđene situacije poremećaja u gospodarstvu poput pandemije korona virusa.

Nacionalna strategija definira 4 cilja:

  • povećanje proizvodnosti i otpornosti proizvodnje u akvakulturi na klimatske promjene
  • jačanje konkurentnosti sektora akvakulture
  • obnovu ruralnog i obalnog gospodarstva i unaprjeđenje uvjeta života u ruralnim i obalnim područjima i
  • poticanje inovacija u sektoru akvakulture

Zajednički smjer svim ciljevima je unaprjeđenje proizvodnosti akvakulture na klimatski pametan i održiv način, a osobito jačanjem konkurentnosti svih proizvodnih jedinica uz poticanje bolje povezanosti između proizvodnje i tržišta, stvaranje više i boljih radnih mjesta u ruralnom i obalnom gospodarstvu u vrijednosnom lancu u akvakulturi.

Plan provedbe

Plan provedbe predviđa ciljane intervencije grupirane u pet (5) ključnih aktivnosti koje se sastoje od podskupine povezanih intervencija, namijenjenih rješavanju specifičnih ključnih potreba u sektoru akvakulture, za svaki strateški cilj.

U nastavku navodimo samo jedan primjer ciljanih intervencija za uzgoj, a za sveobuhvatnu pomoć za analizu stanja vaše proizvodnje poput uzgoja tune, školjkaša, slatkovodna ribe i pripreme dokumentacije, obratite nam se direktno.

Primjer intervencije

Intervencija za uzgoj bijele ribe podrazumijeva povećanje ulaganja malih, srednjih i velikih proizvođača u klimatski pametnu i okolišno održivu infrastrukturu, tehnologije i rješenja, uključujući ulaganja u operacije kao što su mrjestilišta i proizvodnja mlađi, genetski odabir za unaprjeđenje rasta i otpornosti na bolesti te prikladni proizvođački pogoni za riblju hranu

Povećanje ulaganja uključuju poticanje u nišne (ekološke) proivode, diverzificirane proizvode i one koje koriste zatvorene reciklirajuće uzgoje sustave (RAS).  Primjerice, potiču se ulaganja u postojeće i nove djelatnosti namijenjene tržišnim segmentima vrhunskih i nišnih (ekoloških) proizvoda u Hrvatskoj i inozemstvu, poput komarča i lubina, kao i za uvođenje novih vrsta za razvoj marikulture poput zubatca, gofa, plosnatice i salmonida.  Posebne mjere  za povećanje rentabilnih proizvodnih kapaciteta podrazumijevaju financijske poticaje za spajanje malih proizvođača i onih kojima je marikultura sporedna djelatnost.

Obratite nam se s povjerenjem

Pokrenite postupak za dobivanje poticaja već danas: za detaljan pregled uvjeta i načina prijave na izravne potpore u sektoru akvakulture, kao i za rokove, prijavne obrasce i tehničku dokumentaciju obratite nam se direktno za podršku na info@signum-savjetovanje.com  i/ili 091 2849 003.

Nazovite odmah za sva pitanja!

Pošaljite upit:


Share This