Problemi otpada u prerađivačkim industrijama i LCA modeliranje

Uz pomoć Signum Savjetovanja pripremite proizvodni proces u Vašoj tvrtki za zeleno poslovanje slijedeći načela Life Cycle Assessment (LCA), sistemskog alata koji procjenjuje ciklus trajnosti proizvoda (LCD).  Osim očuvanja okoliša, primjenom ove metode otvara se mogućnost za povećanjem efikasnosti proizvodnje i smanjenje troškova.  

Važnost zelene transformacije u prerađivačkoj industriji

Prema podatcima Hrvatske gospodarske komore, prerađivačka industrija u Hrvatskoj bilježi visoke vrijednosti RCA indeksa (6,293 u 2014.), a sve vrijednosti veće od 1 signaliziraju kako zemlja ostvaruje relativnu komparativnu prednost u promatranoj industriji/djelatnosti.

S druge strane, prema porijeklu nastalog otpadnog otpada, sektor prerađivačke industrije u kojem dominira proizvodnja koksa, rafiniranih naftnih proizvoda, metala i metalnih proizvoda čini čak 27% udjela u opasnom otpadu.  Ugljen ili petrol koks su najčešće korištene sirovine ili poluproizvodi za građevinsku industriju. 

S jedne strane, prerađivačka industrija ostvaruje dodanu vrijednost za nacionalnu ekonomiju, no također predstavlja opasnost za okoliš.  Uz sebe veže još jednu iznimno važnu industriju (građevina).  Zajedno, prerađivačka i građevinska industrija sudjeluju preko 50% u stvaranju ukupnog otpada u Hrvatskoj.   

Metoda Life Cycle Assessment (LCA)

Metoda Life Cycle Assessment (LCA) dio je politike zaštite okoliša i odnosi se na poslovanje koje poštuju načela održive potrošnje i proizvodnje.  Proizvodi imaju životni ciklus koji se sastoji od izvlačenja sirovog materijala, oblikovanja istog (proizvodnja), distribucije, korištenja i odlaganja u otpad, odnosno recikliranje.  Uzimajući cijeli životni ciklus proizvoda, LCA metodologija kvantificira pritiske na okoliš vezanih uz proizvode dajući uvid u ekološke prednosti, ali i područja u potrebi za postizanjem poboljšanja proizvodnih procesa. 

Najvažnije stavke prilikom definiranja svrhe LCA analize definiraju: probleme u potrebi za brzim rješenjima, precizan uvid u proizvod, njegov životni ciklus i svrhu, poznavanje komparativne baze podataka, iskoristivost u naknadnoj interpretaciji, predstavljanju i izvještavanju rezultata.

Alokacija predstavlja jedan od većih izazova Life Assessment analize. Postoje mnogi

slučajevi kada ulazne veličine u neki proizvodni sustav potječu iz drugog proizvodnog sustava, kao i kad se izlazne veličine iz proizvodnog sustava nastavljaju u drugom proizvodnom sustavu.  Utjecaj na okoliš tih procesa treba podijeliti između usluga koje pružaju proizvodi iz tih sustava.

Kako vas vodimo kroz proces?

Signum savjetovanje će vas provesti kroz sistematičan proces koji uključuje definiranje konteksta procjene, popisivanje i analizu podataka (pregled energije i sirovina, ali i emisija u tlo, vodu i atmosferu), procjenu ljudskih i ekoloških učinaka na uporabu energije, vode i materijala i vrednovanje rezultata i odabir proizvoda, procesa ili usluga koji će imati manji štetni utjecaj.

Kontaktirajte nas već danas te se upoznajte s novostima i potrebnom dokumentacijom za pokretanja projekata pametnih rješenja na info@signum-savjetovanje.com  i/ili 091 2849 003.

Nazovite odmah za sva pitanja!

Pošaljite upit:


Share This