Obavijest o primjeni Zakona o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti

0d 01. svibnja 2020. godine, uveden je zastoj odnosno moratorij s provedbom ovrhe na plaći koju provodi poslodavac. Navedeno je uređeno odredbama čl. 196. do 203. te čl. 284. Ovršnog zakona, a sve slijedom dokumentacije koju je poslodavac zaprimio. Definirano je kako će poslodavac zastati s provedbom ovrhe na plaći,  neće plijeniti daljnje tražbine ovršenika niti isplaćivati ovrhovoditelju novčane iznose za koje je određena ovrha, već će cijelu plaću odnosno stalno novčano primanje isplatiti radniku odnosno primatelju stalnog novčanog primanja.

Sve detalje Zakona pronađite na https://zakon.hr/z/2553/Zakon-o-interventnim-mjerama-u-ovr%C5%A1nim-i-ste%C4%8Dajnim-postupcima-za-vrijeme-trajanja-posebnih-okolnosti 

https://www.signum-savjetovanje.com/hr/
https://web.facebook.com/signumsavjetovanje

Nazovite odmah za sva pitanja!

Pošaljite upit:


Share This