Mjera: Obrtna sredstva kriza 2022

Ukoliko ste pogođeni ratnom krizom u Ukrajini i u potrebi ste za svježim obrtnim sredstvima, obratite se Signum savjetovanju za besplatne konzultacije i saznajte zadovoljavate li uvjete kreditiranja privremene mjere HBORA – KRIZA 2022.

Signum savjetovanje sve klijente provodi kroz složen proces prijave po principu “ključ u ruke” gdje se angažman plaća tek po uspješnoj realizaciji, odnosno odobrenju sredstava.     

O mjeri i namjeri kreditiranja

Obrtna sredstva KRIZA 2022 je privremena mjera u okviru programa kreditiranja za potrebe financiranje nabave sirovine, repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara, podmirenje obveza prema dobavljačima, troškova radne snage i općih troškova tekućeg poslovanja.

Iznos, način kreditiranja i kamatne stope

  • Izravno kreditiranje s HBOR-om ili kreditiranje u suradnji s poslovnim bankama po modelu podjele rizika
  • Najniži moguć iznos pojedinog kredita je €135.000, a najviši €6.000.000. 

Za sve kredite od iznad €2.000.000 vrijede posebne odredbe u skladu s odjeljkom 2.3. Privremenog kriznog okvira poput činjenice da kreditiran iznos ne smije preći 15% prosječnog ukupnog godišnjeg Prihoda ili 50% troškova energije tijekom 12 mjeseci prije mjeseca kada je podnesen zahtjev.

Iznos kredita je moguće naknadno povećati iznimno i uz odgovarajuće obrazloženje unutar 12 mjeseci od dodjele inicijalnog kredita.

Kamatne stope

  • Fiksna od 1,50% godišnje vrijedi tijekom prve 3 godine otplate kredita,
  • Fiksna od 2,50% godišnje u 4. i 5. godini kredita

HBOR zadržava pravo utvrđivanja visine kamatne stope drugačije od navedene u programu za svaki pojedinačni kredit u iznosu 5 milijuna EUR ili više ovisno o procjeni kreditne sposobnosti korisnika kredita i propisima o dodjeli državnih potpora i/ili potpora male vrijednosti, instrumentima osiguranja kredita i cijeni raspoloživih izvora financiranja.*

*Kamatne stope su, u slučaju da ne dođe do značajnijih poremećaja na tržištu, važeće od 1.1.2023. godine do 31.3.2023. godine i odnose se na zahtjeve za kredit zaprimljene do tog roka u HBOR.

Rokovi korištenja i otplate

Rok korištenja kredita je do 12 mjeseci jednokratno ili sukcesivno, a rok otplate do 5 godina, uključujući poček do 1 godine.

Do kada se zaključuje ugovor o kreditu?

  • do 31. 12. 2023. ili
  • do iskorištenja raspoloživih sredstava mjere

Uvjeti

Korisnici kredita ispunjavaju dokument “Izjava o utjecaju ruske agresije na Ukrajinu na poslovanje korisnika kredita” u kojem moraju moći dokazati kako ispunjavaju temeljni kriterij gdje su poteškoće u poslovanju izravno ili neizravno uzrokovane učincima ruske agresije na Ukrajinu.  Najčešće poteškoće uključuju porast cijene energenata, sirovina, inputa i poremećaji u lancu opskrbe koje ugrožavaju opstojnost i dohodak tvrtke.

Korisnici mogu biti poslovni subjekti u privatnom (OPG, zadruga, ustanove, fizičke osobe, obrtnici, trgovačka društva) ili javnom sektoru (agencije, ustanove u vlasništvu ili većinskom vlasništvu jedinica lokalne i regionalne samouprave).

Važno:

  • Korisnici kredita ne podliježu sankcijama EU.
  • Ne kreditiraju se trgovačke djelatnosti financiranja trgovine i distribucije naftnih derivata i energenata, osim u iznimnim slučajevima propisanim Općim kriterijima prihvatljivosti

Vaš idući korak

Kontaktirajte Signum savjetovanje već danas na info@signum-savjetovanje.com  i/ili 091 2849 003 i besplatno saznajte zadovoljavate li uvjete kreditiranja privremene mjere HBORA – KRIZA 2022.  Ukoliko zadovoljavate, provest ćemo Vas kroz složen proces prijave.

Nazovite odmah za sva pitanja!

Pošaljite upit:


Share This