Krediti HBORa za mikro, mala i srednja poduzeća s kamatom već od 0,40%

U okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO), za iznose iznad €100.000 HBOR je osigurao sredstva izravnog kreditiranja mikro, malih i srednjih poduzetnika po kamatnoj stopi već od 0,40% godišnje.

Po inicijalnom dolasku u Signum savjetovanje pružamo Vam besplatne konzultacije i pomažemo u određivanju daljnjeg smjera kako biste saznali zadovoljavate li uvjete prijave na mjeru.  Naša podrška se bazira na principu “ključ u ruke” po kojem angažman plaćate tek po uspješnoj realizaciji, odnosno odobrenju sredstava.    

Korisnici i namjena

Sredstva NPOO-a namijenjena su za ulaganje u zelenu i digitalnu tranziciju te jačenje konkurentnosti i otpornosti

Korisnici mogu biti trgovačka društva, obrtnici i fizičke osobe koje pripadaju jednoj od navedenih skupina: poduzetnici početnici, mladi poduzetnici, žene u poduzetništvu, poduzetnici koji ulažu u komercijalizaciju projekata temeljenih na istraživanjima, razvoju i inovacijama (RDI) te poduzetnici koji ulažu u posebna područja (otoci, brdsko-planinska i/ili potpomognuta).

Predviđeno je financiranje osnovnih sredstava nužnim za pokretanje poslovanja kao i obrtna sredstva za provedbu ulaganja.

Nije dozvoljeno financiranje PDVa, postojećih kredita i neprihvatljivih aktivnosti definirano u sklopu službenog programa Investicije posebnih segmenata MSP-ova u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO).

Iznos, način kreditiranja i kamatne stope

Namjena, struktura ulaganja i kreditna sposobnost korisnika se uzimaju u obzir, a osnovna ograničenja su:

  • minimalni iznos kredita: € 100.000,00
  • najviši iznos kredita za poduzetnike početnike:  € 500.000,00
  • najviši iznos kredita za ostale korisnike kredita: € 1.000.000,00
  • Kreditirati se može najviše do 85% predračunske vrijednosti ulaganja (investicije) bez PDV-a
  • Iznimno je za kredite je moguće kreditirati 100% predračunske vrijednosti ulaganja (investicije) bez PDV-a za iznose do €150.000

Pojedini korisnik kredita ne može dobiti više kredita za isti investicijski projekt, no naknadno je moguće povećati iznos iznimno i uz odgovarajuće obrazloženje unutar 12 mjeseci od odobrenja kreditnih sredstava.

Kamatne stope

  • Fiksna od 0,80% godišnje
  • Fiksna od 0,40% godišnje za ulaganja u zelenu ili digitalnu tranziciju te projekte utemeljene na RDI

* U određenim slučajevima kamatna stopa može biti i viša, ovisno o propisima o dodjeli državnih potpora i/ili potpora male vrijednosti.

Rokovi korištenja i otplate

Rok korištenja kredita je do 12 mjeseci s mogućnošću produljenja ovisno o namjeni i dinamici ulaganja, a rok otplate je do 15 godina, uključujući poček do 3 godine.

* dio kredita za osnovna sredstva se isplaćuje na račun prodavatelja/dobavljača/ izvođača radova, a za obrtna sredstva na račun korisnika.  U oba slučaja potrebno je priložiti dokumentaciju s kojom se dokazuje namjensko korištenje kredita.

Način otplate

Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim, tromjesečnim ili polugodišnjim ratama, a ovisno o specifičnosti ulaganja u određenim slučajevima moguće je iznimno odobravanje drugačije dinamike otplate.

Obavezni instrumenti osiguranja:

  • mjenice i zadužnice korisnika kredita, jamaca plataca i sudužnika
  • zalog na imovini koja se financira kreditom, uz policu osiguranja imovine od uobičajenih rizika, vinkulirane u korist HBOR-a

*ovisno o procjeni rizika ulaganja i korisnika kredita HBOR zadržava pravo zatražiti dodatne instrumente osiguranja: nekretnine, pokretnine, garancije, jamstva, cesije, zalog na poslovnim udjelima, patentima i ostale instrumente osiguranja uobičajene u bankarskom poslovanju

Vaš idući korak

Kontaktirajte Signum savjetovanje već danas na info@signum-savjetovanje.com  i/ili 091 2849 003 i besplatno saznajte zadovoljavate li uvjete kreditiranja privremene mjere HBORA – Investicije posebnih segmenata MSP-ova u okviru NPOO-a.  Ukoliko zadovoljavate, provest ćemo Vas kroz složen proces prijave.

Nazovite odmah za sva pitanja!

Pošaljite upit:


Share This