Kako do investicijskog zajma po kamatnoj stopi od 0,80%?

Kontaktirajte Signum savjetovanje i saznajte udovoljava li Vaše mikro, malo ili srednje poduzeće uvjetima prijave na investicijski zajam po kamatnoj stopi od 0,8%, a kojeg osigurava financijski instrument HAMAG-BICRO u okviru programa “EU sljedeće generacije” i Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO).

Signum savjetovanje Vam po prvom dolasku pruža besplatne konzultacije gdje možete saznati udovoljavate li uvjetima za povoljno kreditiranje.  Naša podrška se bazira na principu “ključ u ruke” po kojem angažman plaćate tek po uspješnoj realizaciji, odnosno odobrenju sredstava.   

Cilj i namjena

Sredstva NPOO-a namijenjena su za povećanje gospodarskih aktivnosti i jačanje konkurentnosti kroz povećanje dostupnosti zajmova za mikro, male i srednje poduzetnike koji ulažu u projekte zelene i digitalne tranzicije.  Zelena tranzicija podrazumijeva ulaganja u zelene tehnologije, kružno gospodarstvo, obnovljive izvore energije i energetsku učinkovitost, a digitalna se odnosi na uvođenje digitalnih tehnologija, edukaciju zaposlenika i korisnika te ulaganja u digitalizaciju procesa proizvodnje, nabave, prodaje i ostalih poslovnih procesa.

Ulaganja moraju biti u skladu s Tehničkim smjernicama o primjeni načela ne nanošenja bitne štete u skladu sa sljedećih 6 okolišnih ciljeva:

 1. Ublažavanje klimatskih promjena;
 2. Prilagodba klimatskim promjenama;
 3. Održivo korištenje i zaštita vodnih i morskih resursa;
 4. Prelazak na kružno gospodarstvo;
 5. Sprečavanje i kontrola onečišćenja;
 6. Zaštita i obnova bioraznolikosti i ekosustava
Korisnici

Korisnici moraju zadovoljavati nekoliko važnih uvjeta poput :

 • Imaju status “subjekta malog gospodarstva”
 • Registrirani su za djelatnost za koju traže zajam
 • Imaju minimalno jednog zaposlenog na puno radno vrijeme
 • Nemaju žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci
 • Uredno podmiruju postojeća zaduženja i nemaju nepodmirenih obveza prema državi

Predviđeno je financiranje osnovnih sredstava (materijalna i nematrijalna imovina) nužnim za pokretanje poslovanja.  Obrtna sredstva je također moguće financirati, no maksimalno do 30% ugovorenog iznosa zajma.

Nije dozvoljeno financiranje PDVa, refinanciranje i plaćanja rata kredita/leasinga, investicije koje služe u osobne svrhe, kupnja imovine od povezanih osoba ili kupnja vlasničkih udjela u drugim subjektima. 

O kreditu: kamate, poček, rok i dinamika otplate

Namjena, struktura ulaganja i kreditna sposobnost korisnika se uzimaju u obzir, a osnovna ograničenja su:

 • maksimalni iznos zajma: € 100.000,00
 • Kamatna stopa: 0,80%
 • Rok korištenja: do 6 mjeseci od isplate zajma
 • Poček je do 12 mjeseci (minimalna otplata na 2 godine)
 • Rok otplate je do 10 godina s uključenim počekom
 • Način otplate: kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim ili kvartalnim ratama.
Obavezni instrumenti osiguranja:

Zadužnice korisnika zajma i vlasnika te ostali instrumenti osiguranja ovisno o procjeni rizika HAMAG-BICRO-a.

Vaš idući korak

Kontaktirajte Signum savjetovanje već danas na info@signum-savjetovanje.com  i/ili 091 2849 003 i besplatno saznajte zadovoljavate li uvjete korištenja zajma HAMAG-BICRO-a u okviru NPOO-a.  Ukoliko zadovoljavate, provest ćemo Vas kroz složen proces prijave.

Nazovite odmah za sva pitanja!

Pošaljite upit:


Share This