Izravne EU potpore u poljoprivredi

Signum savjetovanje Vas provodi kroz postupak prijave i ispunjenja rigoroznih kriterija za poljoprivredne poticaje EU u iznosu do 3,2 milijardi eura. 

Donosimo kratki pregled izravnih potpora koji se temelje na objavljenom Pravilniku o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2021. 

Ciljevi EU fonda

Ruralni razvoj Republike Hrvatske financiran je sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) te čini drugi stup Zajedničke poljoprivredne politike EU.  Dugoročan cilj europske politike je povećanje konkurentnosti poljoprivrede, održivo upravljanje prirodnim resursima i uravnotežen razvoj ruralnih krajeva.

Namjena fonda od 3,2 milijardi eura

Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za period od 2021. do 2022. raspolaže povećanom financijskom alokacijom iz višegodišnjeg financijskog okvira Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.  Povećana alokacija je omogućena Europskim planom oporavka u iznosu od 3,2 milijarde eura. 

19 mjera u Hrvatskoj

U Hrvatskoj je Pravilnikom o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja Republike Hrvatske ukupno definirano 19 mjera čiji je cilj povećati konkurentnost domaćeg šumarstva, poljoprivrede i prerađivačke industrije.  Mjere su usmjerene na održanje i poboljšanje konkurentnosti aktivnih poljoprivrednika.  Poboljšanja se odnose na uvjete rada u području proizvodnje, sadnje kao i u uzgoju, odnosno očuvanja primjerene razine kvalitete površina pogodnih za pašnju stoke.

Obaveze Hrvatske 

Hrvatska je kao država članica Europske unije odgovorna za upravljanje sustavom plaćanja poljoprivrednicima prema standardima integriranog administrativnog i kontrolnog sustava (IAKS).

IAKS sustav kontrole (IAKS)

Površina poljoprivrednih zemljišta (Ha) i broj životinja su temeljni kriteriji za visinu poticaja u IAKS sustavu.  IAKS je zamišljen u svrhu kontrole za ispravno izvršavanje transakcija financiranih u okviru programa potpore.  Nepravilnosti se sprečavaju, otkrivaju i prate.  Sustavom je osiguran povrat neopravdano isplaćenih iznosa, a isti pruža i administrativnu podršku poljoprivrednicima za ispravno podnošenje zahtjeva.

Kriteriji dodjele

U izravne potpore ubrajaju se izravna plaćanja čiji je iznos definiran sukladno površini zemlje i proizvodnim kapacitetima za djelatnosti stočarstva i ratarstva.  Za ostvarenje izravnih potpora poljoprivrednici moraju biti upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, a poljoprivredno zemljište koje je predmet izravne potpore mora biti upisano u ARKOD sustav, a sva stoka evidentirana u Jedinstvenom registru domaćih životinja (JRDŽ).

Postupak prijave uz Signum savjetovanje

Postoji cijeli niz uvjeta i koraka koje poljoprivrednici moraju poštivati poput Zakona o poljoprivredi (NN 118/18, 52/21) i opsežnog Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi (NN 23/21, 52/21, 67/21 , 72/21 ).  U obzir treba uzeti i Pravilnik o višestrukoj sukladnosti koji propisuje dobre poljoprivredne i okolišne uvjete, kao i standarde upravljanja kojih se poljoprivrednici trebaju pridržavati na svim površinama na kojima obavljaju djelatnosti poljoprivrede i držanje životinja.

Signum savjetovanje temeljito prati zakone i pravilnike, te klijente provodi kroz sve potrebne korake. 

Vaš idući korak?

Obratite nam se s povjerenjem i pokrenite postupak za dobivanje poticaja već danas: Za detaljan pregled uvjeta i načina prijave na izravne potpore u poljoprivredi, kao i za rokove, prijavne obrasce i tehničku dokumentaciju obratite nam se direktno za podršku na info@signum-savjetovanje.com i/ili 091 2849 003.

Nazovite odmah za sva pitanja!

Pošaljite upit:


Share This