Hrvatski plan oporavka i otpornosti od 50 milijardi kuna

Provodimo vas kroz strukturu nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021-23.  Vašu viziju i poslovni plan ćemo prilagoditi zahtjevnoj formi i omogućiti Vašoj tvrtki ili organizaciji sudjelovanje u ovom strateški bitnm planu za Republiku Hrvatsku.

U srpnju 2021. Europska komisija je odobrila Nacionalni plan oporavka i otpornosti Republike Hrvatske u vrijednosti od 49,1 milijarde kuna od čega je više od polovice alocirano na gospodarstvo. 

Plan je predviđen za razdoblje 2021-23. i koristi sredstava iz EU mehanizma za oporavak i otpornost.  Hrvatskoj su u tom okviru na raspolaganju bespovratna sredstva u iznosu od 47,5 milijardi kuna i zajmovi u vrijednosti od 27,1 milijardu kuna. 

Glavni cilj plana otpornosti je pomoć Vladinim reformama, javnim i privatnim ulaganjima s ciljem povećanja bruto društvenog proizvoda Hrvatske. 

Projekt iz područja zdravstva, tržišta rada, socijalne zaštite, javne uprave, pravosuđa, znanosti i istraživanju namijenjeno je 38 posto, odnosno gotovo 20 milijardi kuna, a na obnovu zgrada 12 posto ili 6 milijardi kuna. Osim reformi, kao dodatan uvjet nužno je usmjeriti gotovo 60 posto sredstava na projekte koji doprinose zelenoj i digitalnoj tranziciji.

Sukladno regulativi EU, 10 posto sredstava se isplaćuje po državi nakon usvajanja plana nacionalnog oporavka, što za Hrvatsku znači otprilike 4,5 milijarde kuna u drugoj polovici 2021. godine.

Sve investicije predložene u planu moraju biti dovršene do 31. kolovoza 2026.

Plan nacionalnog oporavka i otpornosti obuhvaća 5 komponenti i 1 inicijativu unutar kojih se nalaze 22 tematske podkomponente koje definiraju specifične reforme i investicijske potrebe

  • Komponenta gospodarstva uključuje podkomponente: jačanja konkurentnosti i zelene tranzicije, energetsku tranziciju za održivo gospodarstvo, unaprjeđenje vodnog gospodarstva i gospodarenja otpadom, razvoj konkurentnog, energetski održivog i učinkotivog prometnog sustava, unaprjeđenje korištenja prirodnih resusrsa, jačanje lanaca opskrbe hranom i razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma.
  • Komponenta javne uprave, pravosuđa i državne imovine uključuje podkompoenente: jačanja kapaciteta za izradu i provedbu javnih politika i projekata, daljnje unaprjeđenje učinkovitosti javne uprave, digitalnu tranziciju društva i gospodarstva, unaprjeđenje upravljanja državnom imovinom, moderno pravosuđe, sprječavanje i suzbijanje korupcije, jačanje fiskalnog okvira, jačanje okvira za pranje novca i javnu nabavu.
  • Komponenta obrazovanja, znanosti i istraživanja uključuje podkomponente: reforme obrazovnog sustava i podizanje istraživačkog i inovacijskog kapaciteta.
  • Komponenta tržišta rada i socijalne zaštite uključuje podkomponente: unaprijeđenja mjera zapošljavanja i pravnog okvira za moderno tržište rada, unaprjeđenje sustava socijalne skrbi i unaprjeđenje mirovinskog sustava kroz povećanje adekvatnosti mirovina
  • Komponenta zdravstva definira jačanje otpornosti zdrastvenog sustava kao najvažniju i jedinu podkomponentu.
  • Inicijativa obnova zgrada je donešena obzirom je Hrvatska u procesu obnove, rekonstrukcije i revitalizacije.  Cilj inicijative nije samo vraćanje u prvobitno stanje, već graditeljska transformacija koja osim protupotresnog ojačanja uključuje i energetsku efikasnost zgrada.  Program otpornosti predviđa cjelovitu obnova zgrada i učinkoviti alternativni sustavi, a posebno će se poticati osiguravanje zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta, zaštita od požara i rizika povezanih s pojačanom seizmičkom aktivnošću.   Obnova će uključivati stambene i nestambene zgrade, kao i zgrade javne namjene, pri čemu će zgrade zdravstvene i odgojno-obrazovne namjene biti od najveće važnosti.

Financiranje obnova zgrada oštećenih u potresu  se odnosi na područje Grada Zagreba, Krapinsko-zagorsku, Zagrebačku, Sisačko-moslavačku i Karlovačku županiju.

Vaš idući korak

Kontaktirajte nas već danas na info@signum-savjetovanje.com i/ili 091 2849 003 te uz pomoć naših eksperata uključite svoj projekt u Plan nacionalnog oporavka 2021-23.

Nazovite odmah za sva pitanja!

Pošaljite upit:


Share This