Dostupni financijski instrumenti HAMAG-BICRO-a

Financijski instrumenti pružaju potporu i podršku malom i srednjem poduzetništvu putem zajmova, jamstava uz mogućnost kombiniranja sa subvencioniranjem kamatne stope te vlasničkih i kvazi – vlasničkih instrumenata financiranja. Financijski instrumenti pomažu u mobilizaciji dodatnih javnih i/ili privatnih izvora financiranja.

HAMAG BICRO nudi sljedeće mogućnosti:

  • Zajmove za investicije
  • Zajmove za obrtnike

Vrste zajmova za investicije i obrtnike 

 Postoji nekoliko vrsta zajmova za investicije i obrtnike koje nude razne mogućnosti. Neke od zajmova obradit ćemo u nastavku.

ESIF mikro zajam

Esif je kratiica za Zajmove europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Mikro zajmovi se dijele na programe mikro investicijskih zajmova i mikro zajmova za obrtna sredstva. Ovaj program je namijenjen mikro i malim poduzetnicima.

Njihov je cilj financiranje mikro i malh poduzetnika u svrhu osnivanja obrta i trgovačkih društava, modernizacije i proširenja postojećih poslovanja, samozapošljavanja te otvaranja novih radnih mjesta i zadržavanja postojećih.

Ovaj instrument nije namijenjen kako bi financirao PDV, ponovno financiranje obaveza koje već postoje, podmirenje obaveza koje su nastale prije ovog zahtjeva, ivesticije za osobne svrhe, kupnja stambenih ili drugih nekretnina koje služe u svrhu prodaje ili osobne zarade, kupnju vlasničkih udjela u drugim subjektima, itd. 

Ovaj zajam također nije namijenjen za ove vrste djelatnosti:

  • Benziske postaje
  • Taxi službe, leasing i rent-a-car
  • Djelatnosti cestovnog prijevoza tereta
  • Trgovačke djelatnosti
  • Djelatnosti povezane s medijima (prodaja novina, emitiranje radijskog i televizijskog sadržaja, agencija za odnose s javnošću itd.)
  • Poljoprivredne i djelatnosti povezane s ribarstvom

Mikro subjekt malog gospodarstva se odnosi na sve one fizičke i pravne osobe koje u prosjeku gosišnje imaju zaposleno manje od 10 radnika. 

ESIF mali zajam 

Namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzetnicima, ali vrijede ista  pravila financiranja i djelatnosti kojene mogu koristiti ovaj zajam isto kao i kod mikro zajma. Zahtjev za ovaj zajam mogu podnijeti i fizičke osobe koje u trenutko podnošenja istog nemaju registrirani poslovni objekt, kao i subjekti malog gospodarstva. Mali subjekt malog gospodarstva se odnosi na sve one fizičke i pravne osobe koje prosječnoo godišnje imaju zaposleno manje od 50 radnika. 

Kao i kod mikro zajma svi subjekti moraju ispunjavati slijedeće uvjete: obavljati djelatnost za koju se traži zajam, imaju više od 50% vlasništa, nemaju blokiran žiro račun dulje od 30 dana u šestomjesečnom razdoblju, nemaju nepodmirenih obaveza prema državi i imaju minimalno jednog zaposlenika. Ako nemaju zaposlenih,  moraju zaposliti radnike u roku šest mjeseci od zaprimanja zajma.

Mikro zajam za ruralni razvoj 

Namijenjen za mikro i male subjekte malog gospodarstva, a prema uvjetima propisanim mjerama Programa ruralnog razvoja. Zajmovi su sufinancirani iz sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.  Cilj je olakšati pristup financiranju u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru. Neke od prihvatljivih aktivnosti za financiranje su:

  • Ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu: poljoprivredna proizvodnja, nova tehnologija, oprema, zelena tehnologija, rekonstrukcija i modernizacija farmi, skladištenje stajskog gnojiva i sve povezano za očuvanje istog, za izgradnju objekata koji će koristiti energiju iz obnovljivih izvora, itd.

Zajam neće financirati aktivnosti poput rekonstrukcije postojećih vinograda, pčelarsku proizvodnju, izgradnju objekata za korištenje obnovljivih izvora energije koji su veći od potreba poljoprivrednog gospodarstva, financiranje povrata PDV-a, itd.

Mali zajam za ruralni razvoj 

Namijenjen je mikro, malim i srednjim subjektima malog gospodarstva. Zajmovi su sufinancirani iz sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.  Također je namijenjen subjektima u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru. Cilj i namjena je jednaka kao i kod mikro zajmova za ruralni razvoj, uz iste uvjete.

ESIF mikro zajam za obrtna sredstva

Uz gore spomenuto postoje i mikro zajam za obrtna sredstva. Namjena zajma je financiranje troškova za obrtna sredstva odnosno pripremanje proizvodnje, podmirivanje troškova i materijala, zakup poslovnog prostora, troškovi zaposlenih, režijski i opći troškovi.

Zajam se ne može iskoristiti za investicijska ulaganja u dugotrajnu imovinu, financiranje PDV-a, ako ni ponovno financiranje postojećih obveza, pribavljanje vrijednosnih papira, dvostruko financiranje, davanje zajmova kupcima ili drugim pravnim i fizičkim osobama itd.

Sve dodatne informacije o zajmovima i financijskim instrumentima pronađite kod Hamag Bicro.

Za više informacija o financijskim instrumentima i zajmovima pronađite kod naših Signum Savjetovanje konzultanata. Stojimo vam na raspolaganju na https://www.signum-savjetovanje.com/hr/kontakt

Nazovite odmah za sva pitanja!

Pošaljite upit:


Share This