Digitalna transformacija poduzeća u poslovanju 

Digitalna transformacija je proces uvođenja digitalnih tehnologija u sve dijelove poslovanja čime se iz korijena mijenjaju  poslovni procesi i radne navike. Današnji ubrzani razvoj tehnologija uvodi promjene u sve segmente života, pa tako i u poslovanje, jer se mi kao društvo moramo razvijati i mijenjati u skladu s modernim tehnologijama.

Današnje se poslovanje u velikoj mjeri razlikuje od tradicionalnog načina poslovanja koji je bio prisutan prije svega desetak godina, a njegovo mijenjanje pomoću različitih digitalnih tehnologija pomaže poduzećima da pojačaju konkurenciju. Stoga, mijenjanjem poslovnog modela u skladu s digitalnim napretkom poduzećima omogućuje da lakše konkuriraju i tako utječu na odnos snaga na tržištu.

Digitalizacija poduzeća u Hrvatskoj

Prema Indeksu gospodarske oi društvene digitalizacije za 2021. Godinu, među 27 članica Europske Unije, Hrvatska je na 19. mjestu. Možemo govoriti o napretku Hrvatske u odnosu na 2020. godinu kada se nalazila na 21. mjestu, a jedna od pozitivnih promjena je ugradnja 5G mreže što je glavni temelj za ubrazavanje digitalne transformacije koja će donijeti brojne pogodnosti poduzećima i pojedincima.

Međutim, hrvatski građani i dalje imanju manji postotak osnovnih digitalnih vještina (svega 56%) u odnosu na druge zemlje Europske Unije. Međutim, većina hrvatskih poduzeća počela je iskorištavati razne mogućnosti koje im omogućavaju digitalne tehnologije, a Hrvatska Vlada također radi na uvođenju digitalnih tehnologija u sve segmente društva, pa i raspisivanjem natječaja bespovratnih sredstava za poticanje digitalizacije u poslovanju. 

Zašto je digitalna transformacija važna za poslovanje?

Sve hrvatske tvrtke koje žele konkurirati na svjetskom, ali i na domaćem tržištu moraju se razvijati u skladu s potrebama tržišta i pratiti trendove, a jedan od današnjih trendova je taj da cijeli svijet postaje digitalan. To nam pokazuje i ubrzan razvoj umjetne inteligiencije, ali i korištenje drugih visokih tehnologija. Postajemo sigitalno društvo, tako da se uvođenje takvih tehnologija više ne smatra kao izbor već nešto što se jednostavno ne može zaobići ako je cilj napredak i lakše konkuriranje na zahtjevnom tržiištu. 

Jedno od glavnih pitanja je “kako se uspješno digitalno transformirati?”

Da bi tvrtka uspješno digitalizirala svoje  poslovanje nije dovoljno uvesti nekoliko analognih promjena u tom smjeru, već svaka tvrtka prvenstveno treba postaviti ciljeve kako nešto postići. Ona se ne odnosi samo na implementiranje određene tehnologije već i na djelatnike koji će se njome koristiti. To označava uvođenje jasne strategije i vizije u kojem se je smjeru potrebno razvijati. Nije dovoljno samo implementirati postojeću tehnologiju u poslovanje, već definirati i definirati digitalnu strategiju u skladu s potrebama i očekivanjima korisnika. Iako je svaka tvrtka individualna i nisu pravila jednaka za sve, postoji nekoliko općih koraka koje je potrebno zadovoljiti da bi transformacija bila uspješna.

 Opći uvjeti za postizanje željenog cilja su:

 • Uvođenje naprednih uređaja  visoke tehnologije
 • Ubrzanje procesa poslovanja
 • Olakšavanje poslovanja zaposlenicima pomoću digitalnih tehnologija
 • Dobri uvjeti rada
 • Korisničko iskustvo na visokoj razini
 • Jačanje digitalnih vještina zaposlenika

Što poduzećima nudi dobra digitalna strategija u poslovanju?

Neki od glavnih poboljšanja  koje digitalna transformacija u poslovanju nud tvrtkama su:

 • Bolji odnosi s korisnicima ili kupcima
 • Mogućnost ljudske pogreške svedena je na minimum 
 • Lakša kontrola poslovanja
 • Sigurnost čuvanja bitnih podataka
 • Veća učinkovitost

Digitalna transformacija nosi boljitak i za zaposlenike i za menadžere u poslovanju tako što omogućuje da zaposlenici bolje razumiju kako se provodi proces transformacije, te dobivaju novo iskustvo i razvijaju nove vještine. S druge strane, uz pomoć Signum savjentovanja, tvrtke mogu dobiti jasan uvid u trenutno stanje njihove kompanije i načine na koji se transformacija provodi. Također, dobivaju se  saznanja o tome zašto je transformacija važna u njihovom poslovanju kao i odgovori na pitanja kako, zašto i u što ulagati. 

Najčešće pogreške digitalne transformacije poslovanja

Digitalna transformacija nije tako jednostavna kao što se možda čini. Mnogi pokušaji kompanija koje su se pokušale digitalno transformirati završili su neospješno. Razlozi koji su vodili prema tome leže u lošem menadžmentu kompanije jer često nailaze na prepreke koje ne znaju kako zaobići. Zbog takvih pogrešaka nerijetko se događa da tvrtke odustanu od procesa nakon što izgube vrijeme i novac, a željeni rezultati nisu postignuti. Stoga vam donosimo neke od najčešćih grešaka kod provođenja ove strategije.

Nedovoljno znanja

Potrebno je usvojiti znanje o tehnologiji kako bi se ostvario određen cilj koji je jasno strateški postavljen. Svaki zaposlenik u kompaniji bi trebao znati što točno i zašto treba raditi, a ne usvajati nove tehnologije samo da ih usvoji bez jasne vizije.

Pogrešno zaključivanje 

Svaka osoba unutar tvrtke je njen kotačić, što znači da svi pojedinačno, od vodstva do radnika, moraju shvatiti koliko je potrebna promjena i koliko ona duboko seže unutar kompanije. Ne shvaćanje cilja ozbiljno, može dovesti do pojedinih grešaka na tom putu.

Nerazumijevanje potrebe za stvaranjem novih uloga i mijenjanjem postojećih

Svaka tvrtka treba imati želju za promjenom pa tako i mijenjati i analizirati postojeće uloge kako bi bile što efikasnije i time povećale konkurentnost na tržištu. Treba mijenjati zastarjele tehnologije i primjenjivati nove ako želimo postići pozitivnu promjenu. Nerijetko se dogodi da menadžent određene tvrtke pruža otpor promjenama, želeći ostati u poznatoj zoni jer se “to oduvijek tako radilo.” Da bi se uvidjele promjene, također je nužno promijeniti i način razmišljanja kako bi do tih promjena došlo.

Loš izbor tehnologije

Krivo razmišljanje kompanije je u tome što mnoge od njih misle da trebaju primjenjivati neku tehnologiju zato što je primjenjuju i ostali. Ali, nije svaka je kompanija individualna, sa određenim potrebama koje bi mogle poboljšati poslovanje. Stoga bi se uvijek treble koristiti upravo one tehnologije koje poboljšavaju funkcionalnost, odnosno, odgovaraju vašoj viziji i potrebama korisnika. 

Neuključenost glavnih rukovodilaca

Menadžment je glavni promotor kompanije, on ima autoritet, potiče brending i jedan je od glavnih faktora koji stvara vizualni identitet iste. Neuključenost mendažmenta u proces digitalne transformacije može dovesti do nedostatka fokusa kod zaposlenih jer su oni ti koji postavljaju strategiju fokus i ciljeve. Ako želite da vaša digitalna transformacija poslovanja bude uspješna trebate ju razumjeti i pametno planirati.

Nazovite odmah za sva pitanja!

Pošaljite upit:


Share This