Cjelovita podrška za 5 područja

Dogovorite besplatne konzultacije i saznajte više pojedinosti o našim uslugama iz područja financijskog i poslovnog savjetovanja, projektima javne nabave, pripremi projekata za EU fondove, izrade financijskih studija i poslovnih planova te u organizaciji edukacija i seminara.

Poslovni rast i uspjeh Vaše kompanije naš je najvažniji cilj, a nudimo cjelovita rješenja s fokusom na brzinu, točnost i uspješnost.  Pristup vrsnih konzultanata u Signum savjetovanju je individualan te s najvećom pažnjom i odgovornošću pristupamo u pružanju kompletne podrške pojedincima i tvrtkama.

1. Pravno, financijsko i poslovno savjetovanje

Naša pravna podrška obuhvaća rad u domenama poreznog, radnog prava i prava trgovačkih društava, financijskom i poslovnom savjetovanju.

Za usluge u području porezne politike i prava zastupamo Vas pred poreznim tijelima vezano uz PDV, poreza na dobit, poreza na dohodak, međunarodnog poreznog prava i poreznih postupaka.  Pripremamo cjelokupnu dokumentaciju za ostvarivanje poreznih olakšica kao i godišnje financijske izvještaje.

U domeni radnog prava pružamo know how vezan za početak i prestanak radnog odnosa, rješavanje radnih dozvola za strane državljane, sastavljanje managerskih ugovora kao i izradu pravilnika o radu.  Savjetovanje u području prava trgovačkih društva uključuje pripremu dokumentacije za osnivanje, spajanje i dubinsko snimanje društva, pribavljanje dozvola, rješavanje sporova i zastupanje u postupku likvidacije.

Financijsko savjetovanje uključuje izradu cost benefit analiza, financijsko restrukturiranje i pronalazak idealnog modela i izvora financiranja Vaše kompanije.  Proces podrazumijeva i pripremne radnje poput istraživanja tržišta, prikupljanja podataka, evaluacije financijskog aspekta projektne ideje, izrada zahtjeva te ishodovanje pravnih i ostalih dozvola. 

Posebnu pažnju pridodajemo izradi komercijalnih ugovora u kojima se vodimo praksom maksimalnog preciziranja stavki, s ciljem prevencije nesuglasica i eventualnih sporova.   

2. Javna nabava te natječaji institucija Republike Hrvatske

Obratite nam se s povjerenjem kako biste osigurali ispravnost u postupanju u odnosu na načela propisana Zakonom o javnoj nabavi koja uljučuju načelo slobode kretanja robe i pružanja usluge, poslovnog nastana, tržišnog natjecanja, jednakog tretmana, zabrane diskriminacije i transparentnosti.

Javna nabava se proteže kroz gotovo sve sektore poslovnih djelatnosti, a najviše je zastupljena u ugostiteljstvu i trgovini.  Od iznimne je važnosti sve postupke nabavljanja roba ili usluga uskladiti s postojećim zakonom.  

Kao naručitelj ste dužni:

 • donijeti plan nabave za poslovnu godinu, osigurati njegovo redovito ažurirane i javnu objavu na mrežnim stranicama.
 • voditi registar ugovora o javnoj nabavi i sve promjene objaviti na mrežnim stranicama
 • u planu i u registru ugovora potrebno je navesti sve predmete nabave čija vrijednost jednaka ili veća od 20.000 kn

Signum savjetovanje njeguje odgovoran i otvoren pristup suradnje s klijentima u sklopu kojeg se detaljno upoznajemo s ciljevima Vaše organizacije, nakon čega tek nudimo svoje viđenje najboljih i najisplativijih rješenja.  Iznimno je važan pravovremen kontakt s Vaše strane za što bolji konačan rezultat. 

Obratite se Signum savjetovanju za podršku, ne samo kako bi izbjegli nesvjesno postupili protiv zakona o javnoj nabavi, već i zbog prepoznavanja prilike u donošenju ključnih odluka za unaprijeđenje poslovanja.

VAŽNA INFORMACIJA: Signum savjetovanje usluge savjetovanja za javnu nabavu i natječaje institucija Republike Hrvatske se ne naplaćuje do realizacije.

3. Pripremanje projekata za EU fondove

Posjedujemo višegodišnje iskustvo u pripremi, prijavi i provedbi natječaja za EU fondove kao i u brojnim drugim projektima na gradskoj, županijskoj i nacionalnoj razini.  Za vas koordiniramo sveukupan proces koji uključuje pravilan odabir mjere i pripreme složene projektne dokumentacije za potpore namijenjene za mlade, poduzetnike, poljoprivrednike, ribarstvo, istraživanje, inovacije i kulturu

Trenutno su na raspolaganju EU strukturni i investicijski fondovi, kohezijski fondovi, Europski socijalni fond (ESF) – OP Učinkoviti ljudski potencijali, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) – Program ruralnog razvoja i Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EFPR) – OP za pomorstvo i ribarstvo.

Signum savjetovanje koristi princip “ključ u ruke” za prijavu i provedbu, a koji uključuje:

 • Savjetovanje i odabir natječaja za dodjelu sredstava
 • Razrada projektne ideje
 • Priprema dokumentacije i podnošenje prijave za dodjelu sredstava
 • Savjetovanje i koordinacija potpisivanja ugovora
 • Upravljanje projektima sukladno EU metodologiji i odredbama

VAŽNA INFORMACIJA: usluga pripremanja projekata za EU fondove se ne naplaćuje do realizacije.

4. Izrada investicijskih studija te poslovnih planova

Poslovni planovi i investicijske studije su neophodni za ostvarenje bankovnih kredita i/ili bespovratnih sredstava iz EU te obuhvaćaju kompletnu analizu potrebnih ulaganja u posao i budućih rezultata poslovanja. Za projekte u vrijednosti manjoj od 200.000 kn izrađujemo poslovne planove, dok za projekte veće vrijednosti pripremamo investicijske studije.   Ovisno o složenosti projekta, radimo i studije predizvodljivosti i izvodljivosti projekata.

Svi podaci i informacije moraju biti točne i provjerene, a studije obično sadrže velik broj poglavlja, detaljnu analitiku i financijsku studiju. 

Poslovni plan najčešće sadrži 4 osnovna područja:

 1. informacije o samom projektu i/ili poslovnoj ideji ( sve relevantne informacije, podaci i opisi)
 2. tržišna isplativost
 3. financijska analiza projekta
 4. zaključak

5. Edukacije i seminari

Signum savjetovanje za individualne korisnike i tvrtke organizira edukacije i radionice na temu poslovnog i financijskog savjetovanja, izrade projektnih prijedloga kao i provedbe EU projekata.

Top 3 atributa naših programa:

 1. Edukacije su prilagođene za manje grupe i u potpunosti su prilagođene polaznicima i njihovom postojećem znanju i iskustvu.
 2. Kao polaznik ostvarujete znanja primjenjiva za pripremu projekata, kako na EU razini, tako i na nacionalnoj, županijskoj i lokalnoj razini.
 3. Svi naši savjetnici i konzultanti su vrhunski stručnjaci u čije znanje kontinuiramo ulažemo

BESPLATNE KONZULTACIJE

Obratite nam se čim prije i putem besplatne konzultacije saznajte više detalja za područje u kojem Vam je potrebna podrška na info@signum-savjetovanje.com i/ili 091 2849 003.

Nazovite odmah za sva pitanja!

Pošaljite upit:


Share This