Bespovratna sredstva od 60 milijuna eura iz Modernizacijskog fonda

Ukoliko vaša djelatnost, pripada područjima prerađivačke industrije te opskrbe parom i klimatizacijom, obratite se Signum savjetovanju za besplatne konzultacije te saznajte ispunjava li vaš projektni prijedlog uvjete za ostvarivanje bespovratnih sredstava iz Modernizacijskog fonda, objavljenog od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Signum savjetovanje će Vas provesti kroz složen proces prijave po principu “ključ u ruke” gdje angažman plaćate tek po uspješnom odobrenju bespovratnih sredstava.    

Odrednice i predmet poziva

Bespovratna sredstva imaju za cilj pospješiti ostvarenje nacionalnih klimatskih i energetskih ciljeva Republike Hrvatske, sukladno Integriranim nacionalnim energetskim i klimatskim planom za razdoblje 2021.-2030.  

Temeljne odrednice uključuju smanjenje emisije stakleničkih plinova i povećanje udjela obnovljivih izvora energije (OIE) u bruto finalnoj potrošnji energije, a predmet ovog poziva su proizvodni pogoni te vezani objekti koji proizvodnjom energije za vlastite potrebe mogu doprinijeti ostvarenju zadanih odrednica.

Raspoloživa sredstva

  • Fond raspolaže s ukupno €60 milijuna bespovratnih sredstava
  • Najniži iznos financiranja prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga iznosi €100.000, a najviši do €2 milijuna
  • Najviši iznos po Prijavitelju je do € 4 milijuna

Uvjeti prijave:

  • Na poziv se mogu prijaviti mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici koji temeljem Odluke NKD pripadaju području C: Prerađivačka industrija i području D odjeljku 35.30 Opskrba parom i klimatizacija.
  • Prihvatljive aktivnosti u sklopu ovog poziva uključuju izgradnju integriranih i/ili neintegriranih fotonaponskih elektrana u mrežnom pogonu, elektrane na biomasu, elektrane na bioplin, postavljanje sustava za skladištenje električne energije (baterije) te projektantski i stručni nadzor građenja uz koordinaciju zaštite na radu.

Rok i način prijave:

  • Projektni prijedlozi se dostavljaju isključivo preporučenom poštom s povratnicom do 19. lipnja, 2023.  

Vaš idući korak

Kontaktirajte Signum savjetovanje već danas na info@signum-savjetovanje.com i/ili 091 2849 003 i besplatno saznajte zadovoljavate li Vaš projektni prijedlog uvjete za dodjelu bespovratnih sredstava.  Ukoliko zadovoljavate, provest ćemo Vas kroz sve korake u procesu prijave.

Nazovite odmah za sva pitanja!

Pošaljite upit:


Share This