Bespovratne potpore za niskougljično gospodarstvo

Besplatno se konzultirajte sa Signum savjetovanjem te se prijavite za projekte bespovratnih potpora ukupne vrijednosti do 1,9 milijardi kuna te transformirajte svoju tvrtku za energetski i resursno učinkovito poslovanje.

U sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021-26, najavljen je natječaj za podršku ulaganja u modernizaciju industrijskih poslovnih procesa, a sve kako bi se tvrtkama pomoglo s prilagodbom na zeleno poslovanje.   Alokacijom sredstava želi se potaknuti rast produktivnosti i inovacija unutar sektora industrijske proizvodnje u Hrvatskoj, koji među zemljama EU bilježi najmanje udjele visokotehnoloških proizvoda.

Transformacijski benefiti za tvrtke

Moderniziranje proizvodnih procesa usmjerenih na nove zelene tehnologije dio je šire strategije o tranziciji prema niskougljičnom gospodarstvu, a krovni cilj je postići klimatsku neutralnost uporabom čišće i učinkovitije energije.  Poduzeća se u sklopu procesa transformacije i pomoću pravilne primjene kružnog gospodarstva, među ostalom, mogu zaštititi od fluktuacije cijena resursa te povećati svoju profitabilnost.

Ciljevi i intenzitet potpore

Cilj potpora je poduprijeti bržu i kvalitetniju transformaciju kako bi se odgovorilo na aktualne i nadolazeće ekološke zahtjeve, kao i potaknula povećana i učinkovitija proizvodnja s paralelnim očuvanjem postojećim i stvaranjem novih radnih mjesta.

Potpore pokrivaju od 20 do 50% prihvatljivih troškova ovisno o vrsti potpore, veličini poduzeća i lokaciji ulaganja.  Malim i srednjim tvrtkama namijenjeno je 40%, a srednje kapitaliziranim 60% sredstava.

Opći kriteriji sudjelovanja

  • Prihvatljivi kandidati su male, srednje i srednje kapitalizirane tvrtke do 3.000 zaposlenika
  • Bespovratna sredstva su namijenjena za produktivna ulaganja usmjerena u zelene tehnologije koje doprinose energetski i resursno učinkovitom gospodarstvu
  • Ulaganja će se usmjeriti u energetski intenzivne industrije poput: metaloprerađivačke, tekstilne, prehrambene, kemijske, građevinske i drvoprerađivačke industrije
  • Tvrtke će morati moći dokazati kako ulaganja doprinose promicanju kružnog gospodarstva uvođenjem resursne učinkoviosti u proizvodni ciklus i životni vijek proizvoda, dekarbonizaciji i smanjenju emisija energetski intenzivnih industrija uz jasne pokazatelje uvođenja inovativnih tehnologija s niskom razinom emisija

Prednosti i dodatni bodovi

Dodatni bodovi biti će dodijeljeni sljedećim dvjema skupinama u postupku vrednovanja prijava

  • Ulaganja u poduzeća iz slabije razvijenih regija u kojima nedostaju srednje kapitalizirana i velika poduzeća
  • Poduzeća u vlasništvu žena koja obično imaju slabiji pristup financijskim uslugama, a čine nešto više od trećine svih poduzeća.

Kriteriji očekivanih učinaka, prihvatljive i neprihvatljive aktivnosti

Za dodatne informacije o cijelom nizu kriterija, kao i vođenje kroz postupak prijave, dogovorite besplatne konzultacije kontaktom na info@signum-savjetovanje.com  i/ili 091 2849 003 te uz pomoć naših eksperata uključite svoj projekt prijave za dodjelu bespovratnih sredstava.

Nazovite odmah za sva pitanja!

Pošaljite upit:


Share This