Otvoren Poziv „Znakovi kvalitete“

Kratki opis

Primjena znakova kvalitete doprinijet će povećanju prepoznatljivosti kvalitete usluga i proizvoda MSP-ova. Time će se osigurati preduvjeti za povećanje prihoda od prodaje, izvoza i ukupne konkurentnosti i posljedično, doprinijeti stvaranju hrvatskog identiteta na zajedničkom i svjetskom tržištu.

Prijavitelji

– Prihvatljivi prijavitelji: Srednji poduzetnici, Mikro poduzetnici, Mali poduzetnici

Prihvatljiva ulaganja

Prihvatljive aktivnosti:
Prihvatljive aktivnosti (usluge) koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva odnose
se na ostvarivanje prava korištenja sljedećih znakova kvalitete:
− „Hrvatska kvaliteta“ (Pravo uporabe znaka “Hrvatska kvaliteta” dodjeljuje se
proizvodima/linijama proizvoda i uslugama koji/e posjeduju natprosječnu kvalitetu i koji
su proizvedeni na području Republike Hrvatske, odnosno uslugama koje se pružaju
na području RH)
− „Izvorno hrvatsko“ (Pravo uporabe znaka dodjeljuje se proizvodima/linijama
proizvoda i uslugama koji/e posjeduju natprosječnu kvalitetu, najmanje kao proizvodi

Prijedlog web stranice
ili usluge na razini “Hrvatske kvalitete”, a nastali/e su kao rezultat hrvatske invencije,
inovacije, razvojno-istraživačkog rada ili tradicije.)
− „Tradicijski obrti”
− „Umjetnički obrti”

Vrijednost natječaja

– Ukupna bespovratna sredstava: 7.500.000,00 kn
– Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 4.000,00 kn
– Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 75.000,00 kn

Ograničenja

– Prihvatljive kategorije troškova:
troškovi postupka za izdavanje/dodjelu prava korištenja znaka kvalitete i troškovi naknade za pravo korištenja znaka kvalitete u prvom razdoblju korištenja.
– Intenzitet potpore i min/max. iznos: max. 100%; Najviši iznos vaučera ovisi o prihvatljivim troškovima pojedinačnog projektnog prijedloga. Iznos vaučera ne može biti viši od 75.000,00 kn. – max. trajanje projekta: 12 mjeseci od izdavanja vaučera.
* * U jednom projektnom prijedlogu prijavitelj može tražiti izdavanje vaučera za ishođenje više znakova kvalitete, ali samo kod jednog pružatelja usluga. Jedan vaučer nije moguće izdati za sufinanciranje pružanja usluga više pružatelja usluga.
Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu trajnog Poziva na dostavu projektnih prijedloga s krajnjim rokom dostave projektnih prijava do 29. lipnja 2020. godine u 15:00:00 sati.

Nazovite odmah za sva pitanja!

Pošaljite upit za natječaj:


Imate ideju za projekt?

Ugovori besplatnu konzultaciju

Zakažite inicijalni razgovor ili sastanak i savjetujte se sa ekspertom u vezi Vašeg projekta

Share This