Organiziramo edukacije i radionice na temu poslovnog i financijskg savjetovanja, izrade projektnih prijedloga kao i provedbe EU projekata. Naše edukacije većinom su organizirane za manje grupe i u potpunosti su tailor – made, odnosno prilagođene polaznicima i njihovom postojećem znanju i iskustvu.

Uz organizaciju edukacija za klijente, Signum Savjetovanje kompanija kontinuirano ulaže u daljnji rast i širenje znanja naših savjetnika i konzultanata.