Datum objave natječaja je I. Kvartal 2022. godine te bi ukupni proračun trebao iznositi 70.000.000 HRK, od toga bi vrijednost potpore iznosila od 5.000 EUR do 700.000 EUR kunske protuvrijednosti.

Prihvatljivi korisnici su: šumoposjednici, udruge šumoposjednika i trgovačka društva i druge pravne osobe koje gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske. Natječaj se financira intenzitetom do 100% ukupnih prihvatljivih troškova projekta (85% EU i 15% RH).

U prihvatljive troškove i aktivnosti spadaju: konverzije listačama na kontinentu i kršu te konverzije četinjačama na kontinentu i kršu kroz sadnju sjemena i sadnica uz ograđivanje zaštitnom ogradom, odnosno  uz korištenje štitnika za sadnice.

*Napomena: Podaci su indikativne naravi do otvaranja natječaja.

 

Uslugu ne naplaćujemo sve dok sredstva nisu osigurana.

Za sva pitanja, možete nas kontaktirati direktno na broj 091 2849 003 ili mailom na adresu info@signum-savjetovanje.com