Natječaj je u najavi, ukupan iznos potpore za isti iznositi će 170.000.000 HRK, od čega bi svaki prihvatljivi korisnik potpore trebao dobiti po 50.000 EUR kunske protuvrijednosti intenziteta potpore do 100% prihvatljivih troškova.

Troškovi i aktivnosti koje će financirati potpora su:

  • Nabava roba, radova i usluga potrebnih za uspostavu djelatnosti kao što su građenje, rekonstrukcija i/ili opremanje objekata
  • Troškovi kupnje zemljišta/objekata
  • Nabava strojeva, opreme, vozila ili plovila
  • Nabava kratkotrajne imovine, licenci ili patenata i sl.
  • Aktivnosti vezane uz edukacije, sudjelovanje na sajmovima te promotivne aktivnosti vezane uz projekt, kao i aktivnosti pripreme projektne dokumentacije.

 

*Napomena: Podaci su indikativne naravi do otvaranja natječaja.

Uslugu ne naplaćujemo sve dok sredstva nisu osigurana.

Za sva pitanja, možete nas kontaktirati direktno na broj 091 2849 003 ili mailom na adresu info@signum-savjetovanje.com