Datum objave natječaja je II. kvartal 2022. godine. Ukupan iznos raspoloživog proračuna iznositi će 50.000.000 HRK, dok će visina javne potpore iznositi od 400 EUR do 150.000 EUR.

Intenzitet javne potpore iznosi 100%, od toga 85% financira EU, a 155 RH.

 

Prihvatljive aktivnosti i troškovi financirani iz natječaja su:

  • Ulaganje u građenje terasastih parcela (najviši iznos potpore 417,17 HRK/m)
  • Ulaganje u građenje suhozida (najviši iznos potpore 739,98 HRK/m3)
  • Ulaganje u sadnju živica (najviši iznos potpore 120,23 HRK/m)
  • Uklanjanje invazivnih stranih vrsta s poljoprivrednog zemljišta na jednokratnoj osnovi
  • Kupnja električnog pastira s pripadajućom opremom, kupnja autohtonog pastirskog psa te izgradnja novih nastambi za stoku  u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri i otoka
  • Obnova staništa važnih za očuvanje bioraznolikosti na poljop. zemljištu koje nije održavano sukladno dobroj poljop. praksi
  • Ulaganje u obnovu zapuštenih lokvi za napajanje stoke
  • Kupnja zemljišta (maksimalno do iznosa iz Elaborata procjene tržišne vrijednosti zemljišta)

 

Prihvatljivi korisnici natječaja su:

- Poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika

-Javne ustanove i tijela (izuzev jedinica lokalne i regionalne samouprave), uključujući javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode

- Udruge koje se bave zaštitom i promicanjem kulturnih vrijednosti, zaštite okoliša i prirode

*Napomena: Podaci su indikativne naravi do otvaranaj natječaja

 

Uslugu ne naplaćujemo sve dok sredstva nisu osigurana.

Za sva pitanja, možete nas kontaktirati direktno na broj 091 2849 003 ili mailom na adresu info@signum-savjetovanje.com