Datum objave natječaja je II. kvartal 2022. godine

Prihvatljivi korisnici su:

  • fizičke i pravne osobe, uključujući početnike i velika poduzeća registrirana za preradu poljoprivrednih proizvoda životinjskog ili neživotinjskog porijekla.
  • fizičke i pravne osobe te velika poduzeća koja nisu registrirana za preradu poljoprivrednih proizvoda, ali su upisane u Upisnik poljoprivrednika pod uvjetom da najkasnije do trenutka podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirani za preradu poljoprivrednih proizvoda životinjskog ili neživotinjskog porijekla.

 

Ukupan proračun iznosi : 71.390.000 HRK

U prihvatljive aktivnosti i troškove spadaju:

  1. Građenje, rekonstrukcija i opremanje objekata za prijem, obradu i skladištenje sirovina za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora s pripadajućom opremom i infrastrukturom
  2. Građenje, rekonstrukcija i opremanje postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika, s pripadajućom opremom i infrastrukturom
  3. Sufinanciranje općih i nematerijalnih troškova

Visina potpore po projektu iznosi od 15.000 – 1.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti (do 200.000 EUR za korisnike početnike), a intenzitet javne potpore iznosi do 50% (85% EU i 15% RH).


*Napomena: Podaci su indikativne naravi do otvaranja natječaja.

Uslugu ne naplaćujemo sve dok sredstva nisu osigurana.

Za sva pitanja, možete nas kontaktirati direktno na broj 091 2849 003 ili mailom na adresu info@signum-savjetovanje.com