Cilj je povećanje učinkovitosti, okolišne prihvatljivosti, ergonomije i radnih procesa u predindustrijskoj preradi drva kroz modernizaciju postojećih i uvođenje učinkovitih i okolišno pogodnih tehnologija, strojeva, alata i opreme.

Prihvatljivi korisnici su obrti, trgovačka društva i zadruge u rangu mikro, malog i srednjeg poduzeća.

Prihvatljive aktivnosti i troškovi:

  • Kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za predindustrijsku preradu drva, odnosno opremu i strojeve predodređene za primarnu i sekundarnu pilansku obradu, opremu za evidenciju i slaganje piljene građe, opremu i strojeve za proizvodnju blanjanog drva i drugih drvnih proizvoda, uređaja i opreme za transport sitnog i krupnog drvnog ostatka te radni alati i uređaji za njihovo održavanje

  • Kupnja strojeva i opreme za proizvodnju peleta, briketa i cjepanog ogrijevnog drva

  • Instalacija i kupnja informacijsko-komunikacijskih tehnologija u postupcima pridobivanja drva i predindustrijske prerade drva

  • Ulaganje u izgradnju i rekonstrukciju objekata te kupnja nove i rabljene opreme za rad sa drvnim proizvodima

  • Sufinanciranje općih troškova i nematerijalnih ulaganja

 

Datum objave je 30. prosinac 2021.

Datum prijave je 15. veljače 2022.

Datum zatvaranja 5. svibanj 2022.

 

Ukupan proračun iznosi : 147.000.000 HRK

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 10.000 EUR kunske protuvrijednosti.

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi do 1.000.000 EUR kunske protuvrijednosti.

Intenzitet javne potpore Do 50 % (85% EU i 15% RH)

 

Uslugu ne naplaćujemo sve dok sredstva nisu osigurana.

Za sva pitanja, možete nas kontaktirati direktno na broj 091 2849 003 ili mailom na adresu info@signum-savjetovanje.com