Natječaj je u najavi, a prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda, proizvođačke organizacije, fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika.

Prihvatljive aktivnosti su: ulaganja u objekte za proizvodnju i preradu poljoprivrednih proizvoda. Ukupan iznos raspoloživog proračuna iznositi će 195.000.000 HRK sa intenzitetom do 50% prihvatljivih ulaganja i troškova.

*Napomena: Podaci su indikativne naravi do otvaranja natječaja.

 

Uslugu ne naplaćujemo sve dok sredstva nisu osigurana.

Za sva pitanja, možete nas kontaktirati direktno na broj 091 2849 003 ili mailom na adresu info@signum-savjetovanje.com