Prihvatljivi korisnici su sve fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika.

Ukupan proračun iznosi : 141.865.200 HRK.

 

Datum objave natječaja je 29. prosinac 2021.

Datum prijave je 15. ožujak 2022.

Datum zatvaranja natječaja je 12. svibanj 2022.

 

U prihvatljive aktivnosti i troškove spadaju:

  • Građenje, rekonstrukcija i opremanje objekata za prijem, obradu i skladištenje sirovina za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora s pripadajućom opremom i infrastrukturom
  • Građenje, rekonstrukcija i opremanje postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika, s pripadajućom opremom i infrastrukturom
  • Građenje, rekonstrukcija i opremanje objekata za obradu, preradu i skladištenje supstrata za organsku gnojidbu s pripadajućom opremom i infrastrukturom za vlastite potrebe
  • Ulaganje u strojeve za transport i primjenu supstrata za organsku gnojidbu na poljoprivrednim površinama s pripadajućom opremom i infrastrukturom, za vlastite potrebe
  • Prilagodba novouvedenim standardima ruralnog razvoja uredbe (EU) Br. 1305/2013
  • Sufinanciranje općih i nematerijalnih troškova

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR, dok intenzitet seže do 50% iako pod određenim uvjetima može porasti za još 20%.

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:

  1. 1.000.000 EUR
  2. do 100.000 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu, pri čemu vrijednost potpore za navedene tipove korisnika može biti veća u slučaju kada zatraže potporu veću od 100.000 EUR koju dokazuju obvezujućim pismom namjere banke koje se odnosi na vrijednost projekta u cijelosti.

Uslugu ne naplaćujemo sve dok sredstva nisu osigurana.

Za sva pitanja, možete nas kontaktirati direktno na broj 091 2849 003 ili mailom na adresu info@signum-savjetovanje.com