Cilj je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru svinjogojstva. 

 

Prihvatljivi korisnici su: 

- fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika 

- proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija u sektoru svinjetine.

 

Ukupan proračun iznosi : 200.000.000 HRK

Od toga:

 • 120.000.000 HRK za mikro, male i srednje korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8.000 do 250.000 EUR SO i zadruge ili proizvođačke organizacije) 
 • 80.000.000 HRK za velike korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR SO)

 

Datum objave je 29. prosinac 2021.

Datum prijave je 15. ožujak 2022.

Datum zatvaranja 12. svibanj 2022.

 

Prihvatljive aktivnosti i troškovi:

 • Građenje i rekonstrukcija objekta za životinje, odnosno vanjske i unutarnje infrastrukture poljoprivrednog gospodarstva te ulaganja u opremanje prostora i opremu za tov
 • Ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju za vlastitu primarnu proizvodnju
 • Građenje i rekonstrukcija te opremanje ostalih gospodarskih objekata te upravnih prostorija
 • Kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta
 • Prilagodba novouvedenim standardima unaprjeđenja ruralnih prostora
 • Troškovi pripreme poslovnog plana i dokumentacije te nematerijalni troškovi provedbe

 

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR. 

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi: 

 • do 1.000.000 EUR za mikro, male i srednje korisnike 
 • do 3.000.000 EUR za velike korisnike
 • do 100.000 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu

 

Intenzitet potpore je do 50 % (Instrument Europske unije za oporavak i otpornost) 

Intenzitet potpore po projektu može se uvećati za dodatnih 20% ako: 

 • se ulaganje provodi mladi poljoprivrednik
 • se ulaganje odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili sličnim
 • se ulaganje se provodi kao zajednički projekt

 

Uslugu ne naplaćujemo sve dok sredstva nisu osigurana.

Za sva pitanja, možete nas kontaktirati direktno na broj 091 2849 003 ili mailom na adresu info@signum-savjetovanje.com