Prihvatljivi korisnici:

Mikro, mala i srednja poduzeća iz poljoprivrednog, prerađivačkog i šumarskog sektora.

Geografski obuhvat:

Područje RH, izuzev urbanih područja - Zagreb, Split, Rijeka i Osijek.

Namjena kredita:

 • financiranje plaća,
 • financiranje režijskih troškova i ostalih osnovnih troškova poslovanja,
 • priprema proizvodnje te ostali proizvodni troškovi,
 • nabava sirovine i materijala,
 • podmirenje obveza prema dobavljačima,
 • podmirenje ostalih troškova tekućeg poslovanja

 

Iznos kredita:

 • najniži iznos: 190.000,00 kuna
 • najviši iznos à 1.520.000,00 kuna

 

Valuta kredita:

 • kunski kredit

 

Kamatna stopa:

- 0,5% godišnje fiksno

 

Rok i način korištenja kredita:

 • do 3 mjeseca

 

Rok i način otplate:

 • do 5 godina, uključujući poček do 12 mjeseci za iznose kredita iznad 760.000,00 kuna, odnosno do 3 godine (uključujući poček do 6 mjeseci) za iznose kredita do 760.000,00 kuna.
 • otplata u jednakim mjesečnim, tromjesečnim ili polugodišnjim ratama.

 

Instrumenti osiguranja:

 • Instrumenti osiguranja su bjanko i obične zadužnice korisnika kredita/povezanih osoba.

 

Početak prijave:

- od 1. lipnja 2020. godine

 

U pripremi projekta i Zahtjeva za kredit Signum savjetovanje Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore. Za detaljnije informacije vezane uz Program te pomoć u kvalitetnoj pripremi vašeg projekta kontaktirajte nas telefonski na broj 091 2849 003 ili mailom na info@signum-savjetovanje.com