Cilj Natječaja:

Dodjela sredstava projektima koji će omogućiti dostupnost rekreacijske, turističke i zdravstvene funkcije šuma (npr. izgradnja poučnih staza, malih rekreacijskih objekata, postavljanje signalizacije, informativnih ploča, skloništa, vidikovaca itd.) u javne svrhe.

 

Prihvatljivi korisnici:

 • šumoposjednici u skladu sa člankom 14. Zakona o šumama (Korisnik privatni šumoposjednik mora biti upisan u Upisnik privatnih šumoposjednika)
 • udruge privatnih šumoposjednika (kod korisnika udruga privatnih šumoposjednika barem jedan član udruge mora biti upisan u Upisnik privatnih šumoposjednika)
 • udruge civilnog društva čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode (moraju imati djelatnost usmjerenu na zaštitu okoliša i prirode.)
 • pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti, a čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode

 

Prihvatljivi troškovi:

 • troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata
 • troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i slično
 • pripremni radovi - zemljani radovi (čišćenje terena, iskopi, izgradnja/postavljanje odvoda i drenaža), radovi osiguravanja i stabilizacije stabala, sječa i orezivanje potencijalno opasnih stabala, stabilizacija terena i tla
 • ugradnja, postavljanje i nabava konstrukcija manje infrastrukture (ograde, staze, odmorišta, vidikovci, stube, ljestve, nadstrešnice, edukacijske i informativne ploče, sjenice, smjerokazi, rampe, klupe, stolovi, kante za otpad i drugo), hranilišta, pojilišta, solišta, ograde za informativno edukacijske svrhe, elemenata za staze od prirodnih materijala, elemenata za prijelaze, Nabava i postavljanje sprava za rekreaciju i edukaciju, Uređenje izvora, bunara, prilaza i ulaza u špilje za informativne edukacijske svrhe; Radovi uređenja postojećih staza, uspostava i uređenje staza za osobe s teškoćama u razvoju i invalidne osobe i sl.)
 • ugradnja, postavljanje i nabava hranilišta, pojilišta, solišta, ograde za informativno edukacijske svrhe
 • nabava i ugradnja elemenata za staze od prirodnih materijala
 • nabava i postavljanje elemenata za prijelaze
 • nabava i postavljanje sprava za rekreaciju i edukaciju
 • uređenje izvora, bunara, prilaza i ulaza u špilje za informativne edukacijske svrhe
 • radovi uređenja postojećih staza
 • uspostava i uređenje staza za osobe s teškoćama u razvoju i invalidne osobe
 • izolatorsko-instalacijski radovi, stolarski, kamenarski, fasaderski, betonarski, elekrtroinstalacijski, tesarski i krovopokrivački radovi
 • završni radovi (hortikulturni radovi, impregnacija i zaštita, odvoz i deponiranje materijala)
 • izrada, dizajn i uređenje edukativno-informativnih kazala (izrada i dizajn; Izrada i uređenje ploča na Braillevom pismu)

 

Iznos potpore:

 • Najniža vrijednost potpore je 5.000 eura, a najviša vrijednost potpore je 100.000 eura.
 • Intenzitet potpore:100%

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je 1. lipnja 2020. godine od 12:00 sati do 31. kolovoza 2020. godine do 12:00 sati.

Za detaljnije informacije vezane uz natječaj te pomoć u kvalitetnoj pripremi vašeg projekta kontaktirajte nas telefonski na broj 091 2849 003 ili mailom na info@signum-savjetovanje.com