Otvoren Poziv „Certifikatom proizvoda do tržišta“

Kratki opis

Cilj Poziva je pružanje potpore za certifikaciju proizvoda, odnosno postupak ocjene sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom uključujući provođenje postupka ocjene sukladnosti. Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu trajnog Poziva na dostavu projektnih prijedloga s krajnjim rokom dostave projektnih prijava do 29. lipnja 2020. godine u 00:00:00 sati.

Prijavitelji

- Prihvatljivi prijavitelji: Potpora u okviru ovog Poziva namijenjena je pravnim ili fizičkim osobama koje su mikro, mali ili srednji poduzetnik sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.

Prihvatljiva ulaganja

Prijedlog web stranice - Prihvatljive kategorije troškova: a) troškovi pripreme propisane tehničke dokumentacije (tehnička datoteka koja prati spis) ukoliko istu priprema vanjski pružatelj usluge b) izrade tehničke dokumentacije prijevod tehničke dokumentacije na strani jezik, ukoliko je neophodno za ocjenjivanje sukladnosti c) troškovi transporta proizvoda do akreditiranog tijela za ocjenjivanje sukladnosti d) ocjenjivanje sukladnosti proizvoda (ispitivanje, pregled, certifikacija, mjerenje, umjeravanje) od strane akreditiranog tijela za ocjenu sukladnosti e) troškovi postupka ocjene sukladnosti proizvoda i izdavanje isprava o sukladnosti (na primjer: izvještaj o ispitivanju, certifikat, potvrda o sukladnosti, potvrda o pregledu, izjava o svojstvima) od strane akreditiranog tijela za ocjenu sukladnosti f) troškovi u svezi s ispunjavanjem uvjeta informiranja i vidljivosti.

Vrijednost natječaja

- Iznos potpore: od 50.000,00 do 380.000,00 kn. - Intenzitet potpore: od 65% do 85%, ovisno o veličini poduzeća

Predmet financiranja

- Prihvatljive aktivnosti: Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva odnose se na certifikaciju proizvoda, odnosno ocjenjivanje sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom (u skladu s direktivama EU i drugih zemalja i odgovarajućim normama na koje se pozivaju direktive). Po ovom Pozivu ne mogu se financirati aktivnosti povezane s certifikacijom sustava upravljanja kvalitetom ili poslovnim procesima ili uslugama.

Nazovite odmah za sva pitanja!

Pošaljite upit za natječaj:


Imate ideju za projekt?

Ugovori besplatnu konzultaciju

Zakažite inicijalni razgovor ili sastanak i savjetujte se sa ekspertom u vezi Vašeg projekta

Share This